Display marketing

Display marketing is een vorm van marketing, waarbij vaak op basis van een grafisch vormgegeven advertentie een bepaalde boodschap wordt gecommuniceerd. Tekst advetenties kunnen overigens ook display advertenties zijn. Vormen van display marketing zijn billboards, abri’s, posters, of online advertenties. Display advertising wordt vaak ingezet met als doel het merkbereik en engagement te vergroten.

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary